با استفاده از طرح داراوام از اعتبار خرید کالا و خدمات با کارمزد اندک بهره‌مند شوید

شرایط دریافت وام سازمانی دارا

شرایط دریافت وام سازمانی دارا

سوالات متداول

نقش بانک ملی ایران در سامانه دارا چیست؟
بانک ملی ایران در سامانه دارا نقش نظارتی و عاملیتی دارد. به این معنا که بر کلیه تراکنش‌های سامانه و اعتبارهای تخصیصی نظارت می‌کند و همینطور اطمینان حاصل می‌کند که تضامین نقد شونده کافی به منظور پرداخت مطالبات پذیرندگان در سامانه اخذ شده است. کافی‌است ما را به سازمان خود معرفی کنید و اطلاعات تماس افراد مرتبط در سازمان را در اختیار ما بگذارید. ما اطلاعات لازم را به سازمان ارائه می‌کنیم تا در مورد ملحق شدن به سامانه دارا تصمیم‌گیری کنند. در صورت مثبت بودن تصمیم سازمان (که تا به حال همواره حاصل شده‌است) شما و همه همکارانتان با فرآیندی بسیار ساده کارت دارا و اعتبار کم‌بهره دریافت خواهید کرد.
آیا بانک ملی ایران با شرکت بلوط قرارداد دارد؟
بله. شرکت بلوط طرف قرارداد بانک ملی است و ضمن این قرارداد مسئول اجرای طرح دارا و مدیریت سامانه دارا و انعقاد قراردادها و مدیریت آن‌ها با فروشندگان و سازمان‌ها تحت نظارت بانک است.
آیا شعب بانک ملی ایران در طرح دارا به صورت اجرایی مسئولیتی خواهند داشت؟
بله. یکی از شعب بانک ملی به منظور مدیریت امور مربوط به دریافت اقساط و ضمانت‌های لازم از سازمان معرفی خواهد شد.
آیا بانک ملی ایران تخصیص اعتبار کم‌بهره به اعضای سازمان را انجام می‌دهد؟
بله. بانک ملی ایران به صورت مشترک با شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط، اعتبار خرید کم‌بهره دارا را به داراکارت اعضای سازمان تخصیص خواهد داد.
آیا بانک ملی ایران قراردادهای سازمانی را تأیید می‌کند؟
بانک ملی ایران خود (به انضمام شرکت بلوط و سازمان) یکی از طرف‌های قرارداد سه‌جانبه با سازمان است.
آیا بانک ملی ایران بازپرداخت وجه تخصیصی توسط سازمان در انتهای دوره قرارداد را تضمین می‌کند؟
اصولاً بانک ملی ایران در قرارداد سه‌جانبه نقش نظارتی دارد و وجه تخصیصی توسط سازمان و اقساط تسویه اعتبار به حسابی پرداخت می‌شوند که به کلی تحت کنترل بانک است و در صورت رعایت مفاد قرارداد، وجه تخصیصی توسط سازمان در انتهای دوره قرارداد (پس از کسر معوقات و جریمه‌ها) به سازمان عودت داده می‌شود.
آیا می‌توانیم برای تحقیق یا گفتگو در مورد عضویت سازمانمان در سامانه دارا به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کنیم؟
خیر. شعب بانک ملی در این زمینه پاسخگو نخواهند بود و شرکت بلوط پاسخگوی همه سؤالات و مراجعات، اعم از حضوری و غیر حضوری، خواهد بود.
آیا می‌توانم در مورد کارمزد سازمان با بانک ملی ایران مذاکره کنم؟
بانک ملی ایران چارچوب‌های قرارداد را برای شرکت بلوط تعیین نموده و در نهایت یکی از طرف‌های امضای قرارداد خواهد بود. لذا برای هرگونه مذاکره در این مورد، باید با خود شرکت بلوط تماس بگیرید و طبق چارچوب‌های مشخص شده، توافق کنید.