شرکای تجاری دارا

شرکای تجاری که در این راه ما را حمایت کردند

شرکت توسعه سامانه‌های بلوط (دارا) برای توسعه کسب‌وکار خود از حمایت سازمان‌ها و نهادهای ملی بهره برده است و هریک از این سازمان‌ها نقش مهمی در توسعه این پروژه عظیم ملی ایفا نموده‌اند. همچنین نهادهای متعددی از جمله سازمان‌های خصوصی و دولتی به دارا اعتماد کرده‌اند و طی قراردادی به سامانه دارا پیوسته‌اند و از وام با کارمزد اندک و خدمات ارزنده دارا بهره‌مند شده‌اند.

مراحل دریافت داراوام